pozytywna pozytywka
Zajęcia umuzykalniające metodą E. E. Gordona

Edwin Elias Gordon był muzykiem jazzowym, ale też pedagogiem i psychologiem muzyki. Autor licznych publikacji i książek dotyczących edukacji muzycznej oraz uzdolnień muzycznych, stworzył nowatorską metodę, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem środowiska związanego z edukacją muzyczną.

Podstawowe założenia metody E. E. Gordona


Podstawowym terminem, który pojawia się w metodzie E. E. Gordona, jest audiacja. Termin ten oznacza przyswajanie i rozumienie usłyszanej muzyki. Audiacja rozwija się od pierwszych doświadczeń słuchowych (już w okresie prenatalnym), a później przechodzi w doświadczanie muzyki, tworzenie jej, koordynowanie.Audiacja w muzyce jest tym, czym jest myślenie w mowie. Myślenia nie da się nauczyć. Jest to proces naturalny, który rozwija się wraz z poznawaniem rzeczywistości i kojarzeniem faktów. Podobnie z audiacją: rozwija się ona poprzez doświadczanie muzyki. Nie jest tym samym, co naśladowanie - analogicznie, uczenie się czegoś na pamięć nie jest tym samym, rozumienie.Dla przykładu: gdy dziecko wykonuje utwór muzyczny, może się pomylić. Dziecko, które tylko naśladuje brzmienia (wykonuje je mechanicznie), prawdopodobnie przerwie utwór i zacznie od nowa. Osoba, która audiuje, potrafi naprawić pomyłkę poprzez odpowiednie dostrojenie - poszuka rozwiązania.Według E. E. Gordona istnieją typy i stadia audiacji, zależne od wieku:

 1. Akulturacja (od narodzin do 2-4 roku życia) - kiedy dziecko ma niewielką świadomość dźwięków  otoczenia, ale słucha ich i je gromadzi. Jego reakcje są początkowo przypadkowe (porusza się i paple nieadekwatnie do dźwięków), a później też celowe.
 2. Imitacja (od 2-4 do 3-5 roku życia) - dziecko zaczyna rozpoznawać, że ruchy i paplanina nie pasują do dźwięków z otoczenia oraz stara się naśladować muzykę z otoczenia.
 3. Asymilacja (od 3-5 do 4-6 roku życia) - dziecko zauważa brak koordynacji pomiędzy śpiewem a oddychaniem i pomiędzy śpiewnym recytowaniem a ruchem mięśni i oddychaniem. Stara się te elementy dostroić.
Zajęcia prowadzone metodą E. E. Gordona przynoszą dzieciom korzyści:
 • rozwijają wrażliwość muzyczną i ekspresję przez muzykę,
 • rozwijają wrodzone zdolności muzyczne,
 • uczą dzieci audiować - rozumieć muzykę (więcej poniżej), 
 • wpływają na zwiększenie płynności mowy, lepszą dykcję,
 • pomagają w nauce języka obcego (zwłaszcza w wychwytywaniu akcentów, melodii obcego języka),
 • wpływają na umiejętność skupienia, skoncentrowania się (co w dalszym rozwoju wpłynie na umiejętność uczenia się i wykonywania zadań w szkole),
 • wpływają na umiejętność skupienia, skoncentrowania się (co w dalszym rozwoju wpłynie na umiejętność uczenia się i wykonywania zadań w szkole),
 • wpływa na utrzymanie równowagi, poprawienie koordynacji ruchów (poprzez wykorzystanie aktywności ruchowych w trakcie zajęć).

Zajęcia prowadzi E wg metody E.E. Gordona powinny być prowadzone wg następujących zasad:

 • Zaleca się, aby miały one charakter zabawowy.
 • Mogą w nich uczestniczyć rodzice; ważne jednak jest, by aktywnie włączali się do zajęć.
 • Zajęcia opierają się na słuchaniu muzyki, ale wykorzystują też aktywności ruchowe.
 • Na zajęciach warto wykorzystywać różne utwory (różne tony, rytmy, w różnych stylach, itd.). Ważna jest też rola śpiewu wykonywanego na żywo (przez prowadzącą,
   a także przez włączanie się rodziców / innych opiekunów).
 • Śpiew nie musi zawierać słów - ważne jest, by dzieci skupiały się na melodii i rytmie (można wykorzystywać sylaby, np. pam-pam, cia-cia). Proste sylaby ułatwiają też dzieciom ich powtórzenie.
 • Śpiewaniu i słuchaniu towarzyszy ruch. W czasie zajęć można też wykorzystać rekwizyty: kolorowe piłeczki, chustki, bańki mydlane, chustę animacyjną, instrumenty muzyczne.
 • W trakcie zajęć warto organizować czas na tzw. ciszę audiacyjną - moment na reakcję dzieci poprzez paplaninę, ruch, kołysanie.
 • Nie należy zmuszać dzieci do reagowania na muzykę ani spokojnego wysłuchiwania melodii. Dzieci powinny mieć swobodę krążenia po sali albo stania pod ścianą.
  W zależności od stadium audiacji, inaczej przyswajają bodźce z zewnątrz i się do nich odnoszą.

 Źródło: przedszkola.edu.pl