pozytywna pozytywka
Terapia behawioralna

Czym jest terapia behawioralna?

Terapia behawioralna, inaczej stosowana analiza zachowania, oparta została o podstawowe procesy uczenia się. Jej celem jest pomoc dziecku i jego rodzinie tak, by mogło ono jak najlepiej funkcjonować w sytuacjach dnia codziennego.


W skrócie cele terapii behawioralnej można określić następująco: 

  - rozwijanie zachowań porządnych

  - redukowanie zachowań trudnych

  - generalizacja i utrzymanie efektów terapii w różnych środowiskach i w pracy z różnymi osobami


W pracy terapeutycznej są jasno określone zasady postępowania i jej prowadzenia:

  - stosowanie efektywnych wzmocnień dla zachowań porządnych

  - zasada małych kroków

  - zasada stopniowania trudności

  - prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracy terapeutycznej


Terapeuta behawioralny pracując z dzieckiem ze spektrum autyzmu bazuje przede wszystkim na wzmocnieniach pozytywnych. Oznacza to, że za zachowanie, które jest pożądane, dziecko za każdym razem otrzymuje wyraźną nagrodę (pożądaną przez dziecko). Jeżeli chcemy, żeby zachowania występowały częściej, powinniśmy
je systematycznie wzmacniać.

Tak naprawdę my, dorośli również jesteśmy poddawani różnym wzmocnieniom w naszym życiu zawodowym (np. premia za dodatkowo

wykonane zadanie, pochwała słowna, etc). W przypadku zachowań trudnych należy pamiętać, iż zachowanie niepożądane nie powinno być wzmacniane. Pojawienie
się trudnego zachowania nie jest niebezpieczne, jeśli tylko nie jest wzmacniane. Zachowania negatywne wygasza się poprzez brak nagrody.


Dla kogo terapia behawioralna?

Stosowana analiza zachowania przynosi duże rezultaty w pracy z dziećmi z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera i jako taka wykorzystywana jest przez zespół pracowników naszego Przedszkola.