Punkt rozpoczyna swą działalność od 1 września 2016 r. i czynny będzie w godzinach 8:30 – 13:30.
 
Do grupy przedszkolnej zapraszamy dzieci zdrowie i z niepełnospranością.
Punkt przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 
W ramach czesnego zapewniamy następujące zajęcia:
– zajęcia dydaktyczne w grupie
– zajęcia plastyczne i muzyczne
bajkoterapia
 
Zajęcia dodatkowe:
trening umiejętności społecznych (w małych grupach)
– zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą E.E. Gordona
– zajęcia ruchowe prowadzone metodą V. Sherborne
– język angielski (2x w tygodniu)
– religia
 
Każde dziecko z niepełnosprawnością objęte jest terapią indywidualną prowadzoną zgodnie z zasadami Stosowanej Analizy Zachowania. Bierze także udział w terapii grupowej. Naszym celem jest intensywna terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzieci otrzymują indywidualny plan terapeutyczny (IPET), którego celem jest wspieranie ich harmonijnego rozwoju. Każdy rodzic otrzymuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.