IMG_3062Magdalena Kohls
Jest absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej WSP w Bydgoszczy oraz Teologii na UAM w Poznaniu. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą na każdym etapie edukacji. Najpierw zainteresowała się terapia pedagogiczną i pomocą dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Naturalną konsekwencją stała się pomoc jeszcze bardziej potrzebującym i co się z tym wiązało poszerzenie wiedzy, i zdobycie kolejnych uprawnień. Oligofrenopedagogika, dwa stopnie kursu terapii behawioralnej i prawie roczny staż, podczas którego zdobywała wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi dotkniętymi autyzmem.  Prowadziła treningi pamięci, koncentracji uwagi oraz szybkiego czytania z dziećmi i młodzieżą. Dzisiaj przede wszystkim prowadzi terapię behawioralną dzieci z zaburzeniami rozwoju, realizuje nauczanie domowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i jest mamą trójki dzieci, które ciągle weryfikują jej metody wychowawcze

FullSizeRender Sylwia Marecka
Jest pedagogiem specjalnym z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywa głównie w szkole integracyjnej, jednak dużo czasu poświęca na prowadzenie indywidualnej terapii behawioralnej dzieci autystycznych. Przez ponad 10 lat współpracowała z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie oraz z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się  w ramach różnych konferencji i studiów podyplomowych. Ukończyła studia podyplomowe w SWPS na kierunku: Stosowana Analiza Zachowania. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. Prywatnie jest mamą zakochaną w dwóch „dzikich stworach”. Od spraw zawodowych odpoczywa przy muzyce dbając o umuzykalnianie własnych i cudzych dzieci wg teorii nauczania muzyki E.E. Gordona.

zdjecie (1)Joanna Mielewczyk
Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o specjalności: edukacja i rewalidacja upośledzonyc umysłowo. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Współpracowała z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem i ich rodzinom oraz z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie. Od 2005 r. prowadzi terapię behawioralną dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwoju. Uczestniczyłam jako terapeuta behawioralny w obozach dla dzieci z autyzmem. W 2013 r. ukończyła czterosemestralne studia podyplomowe w SWPS na kierunku: Stosowana Analiza Zachowania i w 2015 r. uzyskała polską licencję terapeuty behawioralnego (PLTB)

Anna Kłódkowska

Z wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta. W życiu prywatnym mama zbuntowanego 8 latka ☺.  Obecnie jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako terapeuta w środowisku – DPS „Słoneczko”, Fundacji „Całym Sercem” i Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI” w Bydgoszczy. Na co dzień prowadzi terapię indywidualną w nurcie behawioralnym. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), niepełnosprawnością umysłową, zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa, Zespół łamliwego chromosomu X), zburzeniami komunikacji. Współpracę z dzieckiem opiera na pozytywnej relacji, motywowaniu oraz nagradzaniu sukcesów dziecka. Brała udział w licznych konferencjach i kursach:  III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”; III stopniowy kurs z zakresu alternatywnej metody komunikacji „Makaton”, „Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji”, „Nie-Grzeczne Dzieci- „Podaj dalej-Sztafeta wiedzy (Zespół Aspergera)”, „Trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Neurodydaktyka i jej znaczenie w procesie nauczania oraz uczenia się”, „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”, „Od dźwięków do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, „Gimnastyka paluszkowa kluczem do prawidłowego pisania”, „Edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych”. Ukończyła kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”. Brała udział w warsztatach metodycznych Klanza m in. „Elementy arterapii, muzyki i myślenia twórczego w edukacji”, „Efektywna komunikacja w przedszkolu”. Na co dzień pracuje jako terapeuta w Punkcie Przedszkolnym „Pozytywka” , w środowisku – DPS „Słoneczko” i Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI” w Bydgoszczy prowadząc terapię indywidualną  metodą behawioralną.


Małgorzata Tusińska

Jestem nauczycielką przedszkola. Swoją karierę edukacyjno-zawodową zaczęłam od ukończenia przygotowania pedagogicznego. Następnie na Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej ukończyłam dwuletnie studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracowałam dotychczas w placówkach Niepublicznych w dużych grupach. W czasie pracy zawodowej dodatkowo ukończyłam kurs Oligofrenopedagogika. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i motywuje do dalszego rozwoju swoich umiejętności. Praca z dziećmi każdego dnia stwarza wiele ciekawych wyzwań. 🙂